Ilmanvaihdon puhtaustarkastus/ ja toimivuuden tarkastelu. Tehdään mm. silloin kun rakennuksessa on suoritettu tilamuutoksia ja/tai kun huonetilojen käyttötarkoitusta on muutettu. Tai kun tilojen käyttäjillä on mahdollisia ilmanvaihtoon liittyviä havaintoja/ oireita.

Toimivuuden tarkastelussa selvitetään olemassa olevat ilmanvaihtojärjestelmät sekä niiden tekniset tiedot, kartoitetaan tehdyt tila- tai käyttötarkoitusten muutokset.

Puhtaustarkastuksilla havaitaan koko ilmanvaihtojärjestelmän puhtaus, tarvittaessa otetaan iv-kanavista ja iv-laitteista mikrobi- ja/tai pölynäytteitä.

Ilmamäärämittauksia tehdään, mikäli halutaan selvittää olemassa olevan ilmanvaihtojärjestelmän tulo- ja poistoilmanvaihdon teho sekä niiden totuudenmukaisuus verrattuna mitoituksellisiin arvoihin.

Ilmanvaihdon puhdistustyöt tehdään työhön sopivilla laitteistoilla käyttäen apuna kanavistojen alipaineistusta tehokkailla alipaineistajilla. Työntekijät ovat käyneet koulutukset työssä käytettäville työskentelymenetelmille/-tavoille.