Rakennuskuivaukset tehdään tehokkaasti oikein valituilla menetelmillä ja kalustolla. Näin menetellen optimoidaan kuivaustulos sekä saavutetaan huomattavia aika- ja kustannussäästäjä. Kohdekohtaisesti on saatavilla sopivat kalustot ja menetelmät pienistä kohdekuivauksista aina liiketilojen kuivauksiin saakka. Kuivausprosessia seurataan tarkoilla mittauksilla sekä kuivauksesta tehdään yksityiskohtainen raportointi liitekuvineen.